medici-pro
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Giỏ hàng(
)

Chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản kèm mẫu đơn

Theo Luật BHXH 2014, Lao động nữ ngoài việc được hưởng chế độ thai sản theo quy định, thì bạn còn có thể được hướng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Để được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình, chúng tôi xin hướng dẫn mẫu đơn xin nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau.

Mẹ đã biết cách dạy trẻ 6 tháng tuổi thông minh?

1. Điều kiện để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo Điều 41, Luật BHXH 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng 30 ngày đầu làm làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Như vậy, để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản, bạn cần quay trở lại làm việc tại Công ty và chứng minh được bạn chưa đủ sức khỏe để làm việc. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu quay trở lại làm việc bạn phải có đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh.

2. Thời gian được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Số ngày bạn được nghỉ dưỡng sức do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

 Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3. Mẫu đơn tham khảo

 Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, mời các bạn tham khảo:

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

 

Kính gửi:

 - Giám đốc Công ty………………………………

 - BCH Công đoàn ………………….…………….

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

Số CCCD: ……...……..     Ngày cấp: …..……….    Nơi cấp: …………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……........…………      Chức vụ: ……………………………..

Ngày ….. tháng …. năm 20…, tôi sinh con và đã được nghỉ chế độ thai sản theo quy định của nhà nước là 6 tháng từ ngày …………….. đến hết ngày ……………. Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu, không đảm bảo để quay trở lại làm việc nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh …. ngày từ ngày …………. đến hết ngày ………….….

Kính đề nghị Giám đốc Công ty ………., BCH Công đoàn ……………xem xét, giải quyết.

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời gian nêu trên và chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…………., ngày …. tháng … năm 20…

 Giám đốc

(Duyệt)

BCH Công đoàn

 (Xác nhận)

Phụ trách đơn vị

(Xác nhận)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về:

 mau_don_xin_nghi_duong_suc_sau_sinh.docx

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin có trên MEDICIVN (https://medicivn) chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác của bạn. Thông tin và tuyên bố liên quan đến các sản phẩm, chất bổ sung, chương trình, v.v. được liệt kê trên MEDICIVN không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào mà chỉ hỗ trợ.

Vui lòng đọc kỹ bao bì sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Lương Y Việt Phương đồng hành cùng chúng tôi

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Affiliate 0 đồng

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách thanh toán

Chính sách huỷ và hoàn tiền

CTV/Đại lý chuyên nghiệp +++

LƯƠNG Y VIỆT PHƯƠNG
THEO DÕI CHÚNG TÔI